Podróż mentalna – rodzaje

Teraz opis trzech rodzajów podróży mentalnej.

Podróż mentalna jak świadomy sen (PM jak LD). Jest to raczej nic innego, jak bardziej rozwinięta forma wyobraźni. W tym stanie możemy rozwinąć swoją kreatywność, gdyż więcej widzimy i słyszymy. Muzyk będzie mógł swobodnie słyszeć dźwięki, malarz zobaczy piękne malowidło, poeta znajdzie inspirację. Jest to najprostsza podróż mentalna. Warto zacząć z tym rodzajem PM, gdyż taka podróż mentalna jest najprostsza.

Podróż mentalna jak OOBE (PM jak OOBE). W tym stanie nasze ciało mentalne znajduje się w świecie mentalnym. Możemy także podróżować, ale i tak jesteśmy tylko odbiorcami. Wszystko jest nam narzucone – oczywiście jeśli zechcemy ujrzeć piękne miejsce, to jest zobaczymy. Ta podróż mentalna jest trudniejsza, ale także i łatwa. Wymaga trochę więcej czasu niż PM jak LD. Ale opłaca się poświęcić więcej czasu – rezultaty są wspaniałe!

Podróż mentalna – nowe horyzonty (PM-NH). Jest to najlepsza podróż mentalna. Tak jak w pozostałych podróżach mentalnych, tak i tu jesteśmy odbiorcami. Jednak możemy swobodnie podróżować. W tym przypadku ciało mentalne ma najlepsze możliwości i najwięcej swobody w podróży. Nasze myśli staną się kapitanem i marynarzem. Wystarczy skupienie myśli na czymś i to zobaczymy, bądź się tam udamy. Jest to najlepiej znana mi podróż mentalna, gdyż sam nad nią pracowałem przez długi czas. Celem była bowiem podróż mentalna bez ograniczeń. I się wreszcie udało 🙂 Możemy wywołać u siebie ten stan, który jest bardzo dobry dla twórców. Pisarze, poeci, muzycy, malarze, architekci, inżynierowie szczególnie powinni korzystać z PM-NH. Tutaj nasza kreatywność oraz świadomość się bardzo poszerzy. Podróż ta przypominać będzie OOBE (doświadczenie poza ciałem), ale nie jest to OOBE. O eksterioryzacji napiszę w późniejszej części tej książki.

Reklamy