OOBE

Ogólna definicja

OOBE (ang. out of body experience, doświadczenie poza ciałem) –
wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby
będące w stanie OOBE, twierdziły, że mogły się poruszać, dokonywać
obserwacji i komunikować z innymi istotami, podczas gdy ich ciała spoczywały
nieruchomo. Część osób doświadcza jednego lub kilku krótkich epizodów w ciągu
życia, bez żadnych wyraźnych przyczyn; inni zaś deklarują umiejętność
wywoływania ich świadomie, np. za pomocą medytacji.

Źródło: Wikipedia

Definicja Roberta Bruce

OOBE (Out Of Body Experience – doświadczenie wyjścia z ciała, często stosowany jest też skrót OBE) to projekcja w strefie (przestrzeni) czasu rzeczywistego, blisko świata fizycznego. Często odbywa się to jako część doświadczenia bliskiego śmierci (NDE – Near Death Experience). Jest to stan, w którym osoba opuszcza swoje ciało ze względu na jakiś rodzaj ciężkiego urazu, np. wypadku samochodowego, operacji chirurgicznej, ataku serca, urodzenia dziecka itp. Osoby doświadczające OOBE są świadome rzeczy dziejących się w rzeczywistym świecie, w rzeczywistym czasie, takich jak rozmowy i zdarzenia odgrywające się w miejscu ich fizycznego ciała lub nieopodal. W wielu przypadkach te zdarzenia i rozmowy są precyzyjnie relacjonowane przez daną osobę po jej powrocie do ciała.

Uwaga: OOBE nieznacznie się różni od projekcji astralnej lub świadomego śnienia z powodu jego obiektywnego aspektu odbywania się w przestrzeni czasu rzeczywistego. Dzieje się tak dlatego, że ciało astralne zawiera duże ilości materii eterycznej, która utrzymuje je blisko świata fizycznego. Istnieją dwie główne przyczyny odbywania się OOBE w przestrzeni czasu rzeczywistego:
1. Ciało osoby jest bliskie śmierci lub ona tak myśli, co powoduje, że duże ilości materii eterycznej są przelewane do ciała astralnego w celu przygotowania się na proces śmierci.
2. Osoba ma aktywne czakry, które robią podobną rzecz, tj. przelewają materię eteryczną do ciała astralnego. Posiadanie aktywnych czakr może być zdolnością naturalną lub rozwiniętą poprzez ćwiczenia.

Robert Bruce „Traktat o Projekcji Astralnej”

 

oobe

Reklamy